OBIZ©

Onze bedrijfscultuur

Onze werking bij Obiz© :

Sinds de oprichting, staat Obiz© voor een sportieve en menselijke dimensie, diepgeworteld MVO en de wil om een positieve impact te creëren op de maatschappij. Deze wil wordt gereflecteerd in het economisch model van Obiz©, en wordt geformaliseerd door de verbeterde koopkracht, de toegang tot activiteiten van welzijn en vrije tijd en de ondersteuning van de lokale economie en tewerkstelling. Maar onze waarden vormen ook intern een belangrijke leidraad ons dagelijks leven.

Learning Expedition in de bergen voor het Obiz©-team, samen met Blaise Agresti (Voormalig PGHM-commandant)

Een innoverende en inclusieve interne werking

Twee keer per maand komt de hele onderneming samen tijdens de “QuinzObiz” voor een update over de activiteit, de projecten, de successen of mislukkingen. Soms werken we samen de doelstellingen en visie bij zodat iedereen in dezelfde richting kan handelen. We maken ook van die gelegenheid gebruik om de medewerkers anonieme of directe vragen te stellen, om te begrijpen wat er leeft op alle niveaus.

De voortdurende verbetering en innovatie vormen de kern van onze activiteit. Dit is de reden waarom elke nieuwigheid of technische/ functionele optimalisering van onze producten wordt voorgesteld tijdens de “demosessies” die door onze ontwikkelaars worden gegeven. Een moment dat gedeeld wordt door het hele team, en fierheid voor ons.

Waarden van gelijkheid en gelijke behandeling

Het directiecomité bestaat uit managers uit elke groep (waaronder een meerderheid van vrouwen) die op gelijkwaardige wijze deelnemen aan het beslissingsproces. De gelijke behandeling is aanwezig op alle niveaus in de onderneming, met een waardering van de gedeelde vaardigheden en waarden.

Great Place to Work©-certificering

De OBIZ©-groep is beloond voor haar inzet voor een uitzonderlijke werkomgeving door de Great Place to Work©-label!

Obiz gecertificeerd Geweldig Place To Work 2023

Brice Chambard et un de ses collaborateurs en train de consulter un document

Het management volgens Obiz©

Met een methode van “open” management, kunnen onze medewerkers zelf doelstellingen vastleggen en bepalen hoe ze die kunnen bereiken. We geven aan iedereen, ongeacht zijn rol, de mogelijkheid om nieuwe ideeën aan te brengen om de onderneming te verbeteren. Wij moedigen elke werknemer aan om de domeinen te identificeren waar ze mogelijkheden zien binnen de organisatie en om oplossingen voor te stellen. Wij proberen te verhinderen dat ideeën worden “afgestoten” en geven aan iedereen de kans om zich uit te spreken. Wij zijn ervan overtuigd dat vertrouwen in ons team in grote mate bijdraagt tot een positieve bedrijfscultuur en dat dit leidt tot autonome en verantwoordelijke medewerkers die de onderneming helpen verder te ontwikkelen. Om ons het leven op het werk en de organisatie gemakkelijk te maken, maken we gebruik van tools en online diensten om de samenwerking en de transversale aanpak (de projecten kunnen gevolgd worden op alle niveaus) te bevorderen.

7 personnes en tenue de sport assises sur des tapis de yoga en entreprise

Zorgzaam voor onze werknemers

Zorg dragen voor onze medewerkers, onze klanten, de maatschappij … de kern van ons project. Wij investeren in het menselijke aspect en in de relaties want wij willen een positieve en duurzame impact creëren via onze acties.

Voor Obiz© is het welzijn van het team belangrijk. Om hun levenskwaliteit te verbeteren, heeft de onderneming enkele concrete acties ondernomen, zoals: yogalessen op elke dinsdag, gratis fruit en koffie, ontspanningsruimtes om te rusten, een team dat toekijkt op het welzijn van het Obiz© Team door teamactiviteiten te organiseren (sportieve en culturele activiteiten), de mogelijkheid voor elke medewerker om een passie te delen met de rest van het team, en ook uurroosters die zorgen voor een goed evenwicht tussen werk en privéleven.

Andere voordelen: overname van de kosten van het ziekenfonds voor 100 % voor de werknemers en hun gezin, toegang tot aanbiedingen van Obiz© partners voor alle medewerkers, fietspremie, en een vakantiedag om zijn verjaardag te vieren.

Het Obiz© Team

Wij streven er echt naar om zorg te dragen voor anderen, met de volle overtuiging en de juiste instelling in de relaties. We zien er echt op toe dat iedereen aardig en vriendelijk is tegenover elkaar. Bij Obiz© zie je geen maatpakken maar wordt er wel getutoyeerd. Een verjaardag? Een bijzondere gebeurtenis? Alle gelegenheden zijn goed om gezellige momenten te delen buiten de kantoren. Een globale mentaliteit die sterk geïnspireerd is door de bedrijfsleider, Brice Chambard die, samen met de managers van elke afdeling, een toegankelijke, zorgzame en erkentelijke directie vormt (die het succes van de onderneming overtuigd toeschrijft aan de medewerkers).
Via Obiz© draagt iedereen bij tot een positieve impact op de maatschappij. Wij worden allemaal geprikkeld door deze visie en dit zinvolle project. Op bedrijfsniveau, willen wij een zo groot mogelijke impact creëren op zoveel mogelijk mensen. Om deze ambitie te kunnen bereiken, proberen we uit te blinken en deze pioniersrol te behouden in onze sector (ethische relatiemarketing). Op individueel niveau, betekent dit initiatief nemen en onze verwachtingen overstijgen: wij verlaten onze comfortzone en proberen om steeds verder te gaan. Als onderneming en als individu doen we er alles aan om ons volledig te geven in alle bescheidenheid.

Zin om samen met ons een impact te creëren op de maatschappij?

Herkent u zich in de waarden en de werking van Obiz© en wenst u deel uit te maken van het avontuur?

Ophélie David Racz (Wereldkampioen Skicross) overhandigt Obiz© de trofee voor het meest sportieve bedrijf in Frankrijk als onderdeel van de zesde editie van de Sentez-Vous Sport Trophies, georganiseerd door de CNOSF

Heeft u een project?

Onze experts staan tot uw beschikking om de beste oplossing voor relatiemarketing te ontwerpen die is aangepast aan uw doelstellingen.