OBIZ©

Stichting Obiz©

TEN DIENSTE VAN IMPACTVOL ONDERNEMERSCHAP

Om haar vebintenissen te vervolledigen, heeft de Groep beslist om haar eigen ondernemingsstichting op te richten.

Obiz Fondation

De Obiz© Foundation werd opgericht op 8 november 2023 en heeft tot doel een reeks initiatieven te ondersteunen, met name door projecten te financieren die verband houden met:

Ondernemerschap

professionele re-integratie, hulp bij het oprichten of overnemen van een bedrijf, enz;

De ontwikkeling van impactondernemerschap

nuttig voor de maatschappij en ten dienste van het algemeen welzijn;

Het revitaliseren van lokale gebieden

Via deze acties wil Obiz© de meest kwetsbare sociale groepen of mensen in moeilijkheden (economisch, persoonlijk, gezondheidsgerelateerd, enz.) in staat stellen om hun plaats in de maatschappij terug te vinden en hun volledige potentieel tot uiting te brengen.

“Ik ben trots op de oprichting van de Obiz© Foundation, die onze jarenlange toewijding aan het helpen van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving versterkt. In de woorden van de IGS Group, waarvan Obiz© lid is van de Executive Club, is ondernemerschap een veeleisend en uitdagend avontuur.
De ondernemersgeest ligt niet alleen aan de basis van economische dynamiek, maar ook aan de basis van innovaties en maatschappelijke ontwikkelingen waar zoveel mogelijk mensen van profiteren. Ondernemerschap is een ambitieuze en soms risicovolle onderneming die een breed scala aan vaardigheden vereist. Passie, motivatie, kennis van projectmanagement, juridische vaardigheden, veelzijdigheid
en stressbestendigheid zijn de kwaliteiten die je moet ontwikkelen als je mee wilt doen. Het kan een veeleisend avontuur zijn, maar de beloning is des te bevredigender. Een project tot een goed einde brengen, doen waar je van droomde, je eigen werkgever zijn, zelfs werkgelegenheid genereren: wat een voldoening!

Ik wil ook de toewijding van onze teams benadrukken en bedanken voor het werk van de Obiz© Foundation, die een verdere stap in onze MVO-strategie vertegenwoordigt en onze wens om verder te gaan dan het succes van ons bedrijfsmodel. De Groep gelooft in het potentieel van elk lid van de samenleving en zal er alles aan doen, met name via haar Foundation,
om hen te helpen hun potentieel te realiseren.”

Brice Chambard

Voorzitter en CEO en oprichter van Obiz© en voorzitter van het Uitvoerend Comité van de Obiz© Foundation

De Obiz© Foundation staat onder auspiciën van de Fondation Entreprendre, die sinds 2008 het ondernemerschap promoot.