OBIZ©

Sociale impact

Nadat Obiz© zoveel heeft gekregen en zich op duurzame manier heeft kunnen ontwikkelen, zet de onderneming zich nu in om terug te geven. Dit vertaalt zich in acties van financieel mecenaat voor verenigingen/ organisaties, en ook mecenaat van vaardigheden (mentor van French Tech Tremplin) maar ook een actieve deelname aan reflecties over het grondgebied.

Oplossingen voor spelers ten dienste van de maatschappij

Obiz© biedt steun aan ambachtslui, handelaars, sportverenigingen en kleine organisaties door hen gratis toegang te geven tot een gedeelte van zijn netwerk.
Onder andere:

 • CMA France (Chambre des Métiers et de l’Artisanat)
 • U2P : unie van lokale ondernemingen
 • CNOSF : Comité National Olympique et Sportif Français
 • Brandweer van Frankrijk en vrijwilligers van de civiele bescherming
 • Reservisten van de Nationale Gendarmerie

Onder zijn structurele partners en ondernemingen van het grondgebied aan wie een gedeelte van het Obiz© aanbod ook gratis ter beschikking wordt gesteld, rekent Obiz©:

 • EM Lyon
 • Outdoor Sport Valley

  Een bijdrage aan de economische activiteit op het grondgebied en aan de digitale sector

  Obiz© speelt een rol binnen meerdere organisaties zoals :

  • French Tech One Lyon Saint Etienne (functie van vicevoorzitter die de commissie Maatschappelijke Impact leidt)
  • Esprit de Service France (Bestuurder/ stichtend lid)
  • Mentor French Tech Tremplin (die ondersteuning wil geven aan jongeren uit alle milieus)
  • Lid van het Pepite netwerk en vicevoorzitter van de Pépite clubs (verenigt ondernemingen van het grondgebied Lyon Saint Etienne in hypergroei en denkt na over de manier waarop ze op nationale en internationale schaal naar voor kunnen treden. Deze inrichting gaat uit van CCI Lyon Etienne en de metropool Lyon).

  Financiële ondersteuning aan verenigingen die een impact leveren

  Obiz© staat aan de zijde van erkende verenigingen met impact, zoals:

  • Handicap international
  • Artsen Zonder Grenzen
  • L’enfant bleu
  • Plan International
  • Rotary club international

  Er wordt ook financiële steun gegeven aan Franse topsporters :

  • Grégor Ozbolt, die zwemmend het Kanaal heeft overgestoken in augustus 2019 ten voordele van de vereniging Cassandra ACCL (financiert kankeronderzoek bij kinderen)
  • Anaëlle Angerville, wereldkampioen boksen
  • Alexiane Lechenial, tennisster
  • Arnaud Manzanni, ultrafietser
  • Cathy Dubois, ultratrail loopster

  Een partner van de overheidsinstanties

  Obiz© blijft aanwezig in de denkgroepen die dicht bij privé- en overheidsinstanties staan (spelers op niveau van grote steden, incubators, …). Obiz© werd door de Franse overheid geselecteerd als onderneming die specifiek voldoet aan de noden van de burgers en aan de ondersteuning van de activiteit en de digitalisering van kleine ondernemingen, meer bepaald lokale ondernemingen in de context van de noodsituatie op gezondheidsgebied tijdens de periode van de gezondheidscrisis die verbonden is met COVID-19 (2020/2021). Obiz© is ook een partneronderneming van de Franse Defensie, staat aan de zijde van grote ondernemingen zoals Adecco, Air France, AXA, Groupe Casino, Total, Orange, …

  Ten slotte is Brice Chambard, oprichter van Obiz©, adviseur van buitenlandse handel van Frankrijk, met de rol als adviseur van de overheid waarbij hij zijn steentje bijdraagt aan de vorming via getuigenissen en de uitwisseling van ervaring en de internationalisering van Franse ondernemingen stimuleert vanuit een dynamiek waarin de waarde van het grondgebied en de aantrekkelijkheid van Frankrijk erkend worden.

  Meer informatie op LinkedIn

  “Bij Obiz© steunt elke beslissing en elke actie op onze fundamentele waarden. De passie, het engagement, de ondernemingsgeest, de open geest, de geest van dienstbaarheid, het streven naar uitmuntendheid, de tevredenheid van onze partners, medewerkers, klanten en begunstigden van onze diensten, de verantwoordelijkheid en solidariteit die wezenlijk zijn voor het algemeen goed, de winstgevende groei, zijn onze kernwoorden. Deze waarden vormen onze bestaansreden. Het is onze prioriteit om te handelen in het dagelijks leven en open te blijven staan voor nieuwe tendensen en opvattingen terwijl we onze maatschappelijke impact zo groot mogelijk willen maken. Dit is de weg die we hebben gekozen om vooruit te lopen op onze tijd en om onze dagelijkse 86 400 seconden zo goed mogelijk te besteden.”
  Brice Chambard, CEO van Obiz©

  Heeft u een project?

  Onze experts staan tot uw beschikking om de beste oplossing voor relatiemarketing te ontwerpen die is aangepast aan uw doelstellingen.